Holiday Special

Skorpionbrødrene

Nødderne leder efter Alliancen og tager derfor en bounty på lederen af skorpionbrødrene for at se om det kan give dem et spor i den rigtige retning.

Efter at have lokaliseret brødrenes skjulested dræber/stunner nødderne alle skorpionbrødrene (pånær én).

Comments

Chubby

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.